ریاضی راهنمایی

هرم درمانى نوعى روش درمانى بالقوه است كه از ساختار هرمى شكل براى درمان بيمارى‏ها استفاده مى‏كند.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

باوری با قدمت چند هزار سال مبنی بر تجمع و تمرکز نیروهای کیهانی توسط ساختار هرمی شکل که باعث ایجاد اثرات شگفت آوری در اجسام قرار گرفته در فضای آن می شود وجود دارد. دستگاه‏هاى پيشرفته نشان مى‏دهند كه يك مراقبه‏گر با تجربه يا هر كس ديگر كه ياد گرفته باشد خيالپردازى‏هاى ذهنى را كه تفكر مى‏ناميم متوقف كند، از قرار گرفتن يك ساختار هرمى شكل روى سرش تأثير مى‏گيرد.

شمارى از مراقبه‏گران تحت آزمايش گزارش داده‏اند كه چيزى را كه در آن زمان در محيط آنان نبوده ديده‏اند، يا صدايى را كه ديگران نمى‏شنيده‏اند شنيده‏اند.

اين روش چگونه عمل می کند؟

بدين گونه به نظر مى‏رسد كه ساختار هرمى شكل مقدارى بيش‏تر از مقدار معمول نيروى مغناطيسى كر ه ز مين را به خود جذب مى‏كند . ساختار هرمى شكل چند انرژى متفاوت را درون خود گردآورى يا توليد مى‏كند. اين احتمال هست كه يكى از اين انرژى‏هاى متفاوت حاصل نوعى تناسب خاص بين يون‏هاى منفى هوا و يون‏هاى مثبت هوا باشد

روش اجرا چگونه است؟

قرار دادن اشیاء و موجوداتی زنده برای مدتی معین در زیر فضای هرمی شکل.

اين روش چه کاربردی دارد؟

مردمى كه هنگام خواب يك ساختار هرمى شكل بالاى سرشان قرار داده مى‏شود ساعاتى كم‏تر از معمول به خواب نياز دارند و پس از بيدار شدن بيش‏تر از معمول پيشين خود سبكبار و با نشاط هستند.

احساس خوشحالی و آرامش و انبساط، داشتن تجربه های خاص هنگام مراقبه از نتایج این روش درمان می باشد.

 


Posted
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱:۷ قبل از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

سرگرمی ریاضی

يـكـي از سـرگـرمـي هـاي جـالب ريـاضـي (مـجـذور اعـداد يـك) اسـت. بـه حـاصـل ضـرب پـنـج نـمـونـه اول دقـت كـنـيـد و خـودتـان حاصل بقيّه اعداد داده شده را پيدا كرده تا به زيبايي آن پي ببريد.
121 11 * 11
12321 111 * 111
1234321 1111 * 1111
123454321 11111 * 11111
12345654321 111111 * 111111
1111111 * 1111111
11111111 * 11111111
111111111 * 111111111
آيا حاصل ضرب جالب نيست ؟
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۵۰ بعد از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

خواص هرم

 اهرام از زبان لوموند                                

     كهن ترين بنايي كه در پرده اي از ابهام پوشيده شده و هنوز باقي مانده است ، با كليه پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي در دنياي امروز، باز هم اعصار مجهول تاريخ از نظرها به دور مانده است . هنور حتي انسان نمي تواند به دقت قديم و آثار قديمي ،سنگهاي ساختماني را با همان ظرافت بسازد . هنوز استادان از روي هم چيدن سنگهايي به قطعات هفتاد تن مشابه آنچه كه با دقت و وسواس عظيم در بناي هرم بزرگ به كاررفته است ، عاجزند . هنوز محاسبات رياضي ما در اندازه گيري ابعاد زمين و حركت سياره ها از دقت و صحت محاسبات انجام شده در زمان بناي هرم بزرگ برخوردار نيست . اينكه چرا هنوز در تهيه و تدارك وسايل اندازه گيري لنگان لنگان به دنبال انسانهاي ماقبل تاريخ هستيم ، چگونه اين تمدن درخشان ، هرمهاي مصر ، در برهه اي از زمان درخشيده و سپس ناپديد شده است ، بر ما پوشيده مي باشد . هنوز كاملأ مشخص نيست كه آيا اين قدرت علمي و هنري كه انسان امروز  تنها گوشه اي از آن را دريافته است ، از يك مغز فوق انسان و يا منبع فكري خارق العاده است . اين امكان را هم مذهب و عرفان تاييد مي كند . امكان ديگر رسيدن اين تمدن پيشرفته از خارج كره زمين به ساكنان زمين است و يا البته لزومأ نمي توان گفت كه يكي از اين نظريات درست است . با توجه به آنكه بشر امروز هنوز در تنگناي اين تمدن سردرگم است و مي انديشد كه اين اين امر يك مسئله خارق العاده و خاص مي باشد و لذا سبب آن نيز خاص است ، در هر حال منبع و منشا اين ظرافت هنري و علمي در ساختمان هرم بزرگ و اهرام مصر هرچه باشد ، اين حقيقت به جاي خود باقي است كه اين ساختمان از چنان نبوغ و مهارت شگرفي برخوردار است كه در طول تاريخ انسان ها نظير آن مشاهده نشده است و هر جسم يا ساختمان هرمي شكل كه دقيقأ با ابعاد متناسب با هرم بزرگ مصر ساخته شود و در امتداد شمال و جنوب ميدان مغناطيسي زمين قرار گيرد ، مي تواند به پيرايش ، انعكاس و تمركز ميدان هاي انرژي منتهي شود . از آزمايش هاي متعددي كه در درون اجسام هرمي شكل با ابعاد چند سانتي متر يا چند متر انجام شده ، اين نتيجه حاصل گرديده است كه نوع جسم يا ماده اي كه در ساختمان اين اهرام به كار مي رود ، به هيچ وجه در ماهيت ميدان هاي انرژي كه در درون آن ها متمركز مي شود ، تاثير ندارد .

"نتايج آزمايش هاي انجام شده "

1- غذاهاي فاسد شدني تا مدتها مديد بدون فساد در درون هرم باقي مي ماند

2- آب هاي آلوده ، تصفيه و عاري از ميكروب مي شوند *در مورد اين ازمایش در فصول آينده بيشتر صحبت خواهيم كرد

3- نباتات با سرعت بيشتري رشد مي يابند

4 - فلزات زنگ زده ، جلا و صيقل اصلي خود را باز مي باند

5 -  انسان ها به استراحت بهتري دست يافته و نيز به قدرت انديشه آدمي افزوده مي شود

6-  آرامش و درمان امراض رواني با سهولت بهتري انجام مي شود

مسئله اي كه براي اولين بار منتهي به كشف اين خواص در اجسام هرمي شكل گرديده ، ملاحظه اين حقيقت بود كه حيوانات مرده در اندرون آرامگاه اصلي فرعون در هرم بزرگ هرچند آب خود را از دست داده ولي فاسد نشده اند در نتيجه اين مشاهده بود كه بشر متوجه گريد كه شايد شكل خاص هرم در اين پديده دخالت داشته باشد . براي تحقيق اين موضوع هرمي به ارتفاع75 سانتيمترساختند و جسد يك گربه را مستقيمأ در زير راس هرم و به فاصله يك سوم ارتفاع  هرم از پايه آن قرار دادند و مشاهده كردند كه گربه چندي بعد بدون هرگونه تجزيه و فساد به مومياي تبديل شده است . در آخر نتايج اين آزمايش منشر شد ، اعلام گرديد كه بين شكل اهرام و اثرات فيزيكي و شيميايي و بيولوژي فضاي داخل آن نسبت هاي معيني وجود دارد و با رعايت اين نسبت ها مي توان اثرات ناشيه را تشديد نمود .

 بر خلاف تصور عمومي كه به مدت 500 سال هرم گيزا را تنها آرامگاهي بزرگ براي خئوپس تصور مي كرد و دستور ساخت آن را تنها علت عقده هاي خود بزرگ بيني مي دانست ، اكنون دانشمندان دريافته اند كه اين بناي شگفت انگيز ، گنجينه اي از علوم مهندسي ، رياضي ، ژئودزي ، اختر شناسي ، معماري و ديگر دانش هاي شناخته شده روزگار خود ما بوده است . گويااين ساختمان هرمي شكل همچون كتابي سنگي بازگو كننده دانش و تكنولوژي آن روزگاران است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱۱ بعد از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

اهرام جیزه

 

 

مجموعه اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان است که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده است. هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه و تنها بازمانده عجایب هفت‌گانه جهان محسوب می‌شود.[۲] قدمت اهرام جیزه به سلسله چهارم مصر می‌رسد که نام‌های آنها عبارتند از هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. که خوفو بزرگترین شان و یکی از عجایب هفت گانه است.

مساحت جیزه در حدود ۸ کیلومتر است. سه هرم اصلی مجموعه عبارتند از هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. علاوه بر آن چندین هرم کوچکتر، مجسمه ابوالهول و کشتی بزرگ مصری متعلق به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح نیز در منطقه جیزه واقع شده است.

 

[ویرایش] ساخت

این هرمها که از حدود سال ۲۵۵۰ پیش از میلاد ساخته شده اند، با رمز و علم پنهانی ارتباط پیدا کرده اند و نمادهای حکمت ازلی، سرزمین مصر، پایداری ابدی و فنون جادوگری بودند. اهرام چیزه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مقابر مصر در دوره پادشاهی کهن است که با ساختن مصطبه‌ها، مقابر اولیه مصریان که غالباً آجری یا سنگی بودند، آغاز و با هرم پلکانی زوسر پیشرفت کرد.[۳]

از سال۲۳۰۰ تا۲۷۰۰ قبل از میلاد ،۸۰ هرم در مصر ساخته شد. اولین هرم بزرگ را دومین پادشاه از سلسه سوم فراعنه بنام جوزر بر پا کرد و این سنت تا سلسه هجدهم ادامه یافت. بعد از آن تا بیست و پنجمین فرعون دیگر هرمی ساخته نشد.[۴]

تصویر هرم بزرگ جیزه (هرم خوفو) در قرن ۱۹ میلادی، برای ساخت این هرم ۱۰۰٫۰۰۰ نفر کارگر در مدت ۲۰ سال به کار گرفته شدند.

هرم خوفو در ۲۵۶۰ سال قبل از میلاد ساخته شده است . این هرم بلندترین بنای ساخته دست بشر از ۴۴۰۰ سال پیش تا سال ۱۸۸۹ بود، زمانیکه برج ایفل با ارتفاع ۳۰۰ متر ساخته شد. محدوده هرم خوفو باندازه ۶ قطعه زمین شهری عظیم می‌باشد . بیشتر سنگهای بکار رفته در این بنا به بزرگی سنگهای عظیمی هستند که بوسیله کامیون حمل می شوند. سطح خارجی زمختی که ما امروزه از این هرم می بینیم مقبره فرعونی به نام خوفو بوده که درآن زمان پوشیده شده از سنگهای آهک صیقلی و زیبایی بوده است . فرمانروایان بعدی این سنگهای با ارزش را متعاﻗﺒﺄ برای ساختن بناهای خودشان می دزدیدند. این عمل باعث شد که از ارتفاع هرم ۵ درصد کم شود و به ارتفاع فعلی اش که ۱۳۸ متر است برسد . هرم خوفو دارای سه اتاق دفن اجساد است . اتاق اول محل دفن شاه، اتاق دوم محل دفن ملکه و اتاق سوم که برای رد گم کردن دزدان هرم بوده است .[۵]

[ویرایش] دلایل ساخت

مصری‌ها زندگی کوتاه این جهان را فانی و مرگ را آغاز یک حیات نوین و جاویدان در دنیای دیگر می شناختند. به همین دلیل منازل خود را با مصالحی مانند خشت و گل و مقابر را از مصالح با دوامی مانند سنگ می ساختند. بر اساس اعتقاد و تفکر آنان هر انسان علاوه بر جسم دارای یک روح بنام بع، ویک پیکر شبه گونه بنام کا است. «بع» پس از مرگ در زمین مانده و هر شب به جسد باز می گردد ولی «کا» می تواند مابین این دوجهان در حرکت باشد. به اعتقاد اینان، شرط جاودانه بودن زندگانی آن بوده که بع و کا هر دو بتوانند جسد خود را شناخته و به آن بازگردند. به همین علت برای از بین نرفتن اجساد مردگان آنان را مومیایی کرده و کلیه اشیا و متعلقات آنان را در کنار شان قرار می دادند. هم چنین برای محافظت از جسد، مقابر را محکم و غیر قابل نفود می ساختند تا «کا» بتواند در آنجا سکونت کند و از بلاهای طبیعی و سرقت اموال در امان باشد.[۶]

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۹ بعد از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

فرم نظرخواهی

ولی محترم لطفا نظرخود رانسبت به عملکرد ما بیان کنید.

۱.عالی ۲.خوب ۳.متوسط ۴.ضعیف

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۲۱:۲۸ بعد از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

چگونه دانش آموزان به رياضي علاقه مند شوند

درس ریاضی بدون شک یکی از مهم ترین درس هایی است که دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی به دانستن و درک آن احتیاج دارند. بسیاری از دانش آموزان به دلایل گوناگون از جمله شیوه تدریس آموزگار، تجربه های ناموفق، فشارهای والدین، کم تمرینی و دشواری در یادگیری مفاهیم ریاضی چنان از این درس دچار ترس و اضطراب می شوند و از خود مقاومت نشان می دهند که گاهی ساده ترین اعمال ریاضی را هم نمی توانند انجام دهند. در حالی که امروزه با توجه به تسلط رشته ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید، ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه آموزگاران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ریاضی و ارائه تمرین ها و مثال های گوناگون است -ومهم تر از همه اینها ایجاد انگیزه است و بهترين انگيزه که مخصوصا در يادگيري و علاقه به رياضي نقش عمومي ايفا مي کند بيان ريشه هاي تاريخي و بيان تارخ رياضيات در پيشرفت رياضي مي باشد. جيمز کلارک ماکسول مي گويد: يکي از بزرگترين امتيازات براي دانش آموزان هر رشته ، خواندن سرگذشت و تاريخچه آن موضوع است با يک تحقيق تاريخي مي توان وقايع گذشته را به طور دقيق مورد مطالعه قرار داده و عوامل موثر تشکيل دهنده آنها را شناسايي کنيم تا مطالب درسي بهتر درک شود.از مطالعه و بيان تاريخ رياضي در كلاس، مي توان نقش ملل يا مذاهب مختلف و سهم آنها را در پيدايش و ترويج دانش رياضي بيان نمود مثلاً در مي يابيم كه نقش مسلمانان در پيشرفت رياضيات هم از نظر توسعه و هم از نظر ترويج آن نقش كاملاً قابل ملاحظه اي است و با بررسي خدمات ايرانيان به علوم رياضي جايگاه معرفتي اين مرز و بوم را مشخص مي كند. استاد شهرياري در كتاب سرگذشت رياضيات مي گويد : (( تاريخ رياضي به ما مي آموزد كه مطالعة رياضيات موجب آزاد كردن روان انسان از انديشه هاي غير انساني مي شود تاريخ رياضيات نشان مي دهد كه مردم ساده ولي انديشمند در سراسر سياره زمين در ساختن بناي شوق انگيز و پرشكوه رياضيات امروزي دست داشته اند بررسي تاريخ رياضي باعث بازگرداندن ما به خود مي شود. وقتي بدانيم نخستين كتاب جبر و مثلثات به وسيله رياضيدانان ايراني به رشته تحرير در آمده است ، وقتي بدانيم رياضيداناني چون بيروني و جوزجاني همه دستورات مثلثاتي را بوجود آورده اند آن وقت است كه، حالت خود را از دست مي دهيم و به خود اعتماد مي كنيم و اين خود ياعث فهم بهتر مطالب و ايجاد انگيزه در يادگيري رياضي مي شود.)) بنابراين با بيان چگونگي پيدايش يك مطلب در كلاس درس، آمادگي بيشتري براي فهم مطالب بعدي به زبان رياضيات براي دانش آموزان فراهم مي شود و با اشتياق بيشتري شنونده مطالب خواهند بود و بر اين باور هستيم كه انگيزه اي در بين دانش آموزان ايجاد خواهد شد كه اين خود به فهم و يادگيري دقيق، ديد مثبتي خواهد داد. -بحث همگاني و كار در گروه هاي كوچك لازم و ملزوم يكديگرند. كار در گروه هاي كوچك و بحث همگاني، تاثير عميقي بر باورهاي يادگيرندگان داردو اين عمل، با يادگيرندگان كمك مي كند تا تنوع روش هاي حل مساله را تجزيه و تحليل كنند و در زمينه راه حل درست، تصميم گيري كنند. توانايي تصميم گيري كه به حل مساله مي انجامد، با توانمندي هاي فراشناختي يادگيرندگان ارتباط نزديك دارد. كار در گروه هاي كوچك يكي از مولفه هاي اصلي آموزش و تدريس است دانش آموزان در گروه هاي كوچك ياد مي گيرند تا به كارهاي خود نظارت داشته باشند و آنرا ارزيابي كنند همكاري مشاركتي هر دانش آموز با ساير اعضاي گروه، كه از او تواناترند، باعث تقويت و رشد ذهني او مي شود. -وسايل کمک آموزشي بازده آموزشي را از لحاظ کمي و کيفي افزايش مي دهد . آموزش را با قدرت وعلاقه مندی بيشتري عملي مي سازد و استفاده از فعاليتهاي مكمل و فوق‌برنامه ميزان بالايي از تحقق هدفهاي آموزشي را به دنبال داشته است. - فعاليت‌هاي‌ مكمل‌ و فوق‌ برنامه‌ بعنوان‌ قسمتي‌ از تدريس‌ فعال‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ گردد كه‌ يادگيري موضوعات‌ در زندگي‌ روزمره‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كار آيد. اين‌ فعاليت‌هاي‌ قادر است‌ در تمام‌دروس‌ از جمله‌ رياضي‌ كارآيي‌ بالايي‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ اجرايي‌ صحيح‌ افراد پرسشگر ومحقق‌ و خلاقي‌ همراه با انگیزه بسازد. -عصر دانايي و انفجار فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحرك و پويايي فراوان در تمامي زمينه‌ها را طلب مي‌كند. لذا به كارگيري رويكردهاي نوين تربيتي واستفاده از نرم افزار وبازیهای رایانه ای بسيار حائز اهميت است. -اضطراب ریاضی موجب ضعف فرآیندهای ذهنی برای انجام عملیات ریاضی، منفی نگری و سردرگمی دانش آموزان می شود. این گروه با اجتناب از کلاس ریاضی، ناتوانی در انجام آزمون های ریاضی و اضطراب و تشویش فراوان از یادگیری این درس طفره می روند وانگیزه ندارند. هراس های ناشی از عدم توفیق در امتحان و انتظارهای نابجای والدین از فرزندان، در شمار عواملی هستند که می توانند موجبات بروز پدیده اضطراب ریاضی را در افراد فراهم آورند. در این مهم والدین نقش مهمی را ایفا میکنند ونکته قابل توجه این که مطالعه پدر و مادرو ميزان تحصيلات والدين واینکه بتوانند ریاضی را وارد زندگی کنند در يادگيري وانگیزه رياضي مؤثر است -لازم به تذکر است که علی رغم تمامی تلاش ها در ارتقای سطح آموزش و فرآیند یادگیری، اگر فضای عاطفی و روانی کلاس مناسب نباشد، معمولا نتیجه، چندان مفید به فایده نخواهد بود. اگر معلم حضور و وجود خود را در فضایی دوستانه و محبت آمیز به عنوان فردی برای کمک و مساعدت و تسهیل یادگیری دانش آموزان به اثبات نرساند، یادگیری شکل اجبار و تحمیلی به خود می گیرد. روش های فعال که نمونه ای از آن ارایه شد، امکان فراهم کردن چنین فضای مناسبی را فراهم می سازد. امید است که در پرتو تغییر و تحول روش های آموزش ریاضی و گسترش آن در سطح عمومی، شاهد رفتار ریاضی در تمام شئون زندگی مردم این مرز و بوم بوده و از طرفی موجبات شکوفایی استعدادهای درخشان جوانان ایرانی و بروز خلاقیت های شگرف آنان فراهم گردد. با امید فراوان به آن که شرایط و موقعیت را برای نیازهای به حق و طبیعی استعدادهای خلاق و مغزهای پرورش یافته طوری فراهم کنیم که مجموعه تلاش های انجام گرفته در زمینه آموزش و پرورش منجر به تهیه و تدارک هدیه آماده ای برای کشورهای بزرگ صنعتی نباشد. سخن آخر اگر به خودكفايی علمی و صنعتی می‌انديشيم، كليد حل مسأله در اختيار علم رياضی است. ديگر كاربردهای پايه‌ای رياضی را نمی‌توان ناديده گرفت. استواری حيات جهان بر پاية قوانين رياضی خداوند در آسمان و زمين است. آن زمان كه شرق، سريعتر از غرب گام پيشرفت به جلو می‌نهاد، بسياری از رياضيدانان توليدكنندة علم رياضي در شرق بودند و چون غرب بهای ‌رياضی را دانست، گوی سبقت را ربود. لذا با ناديده گرفتن رياضی در تمام مقاطع به پيشرفتی نخواهيم رسيد.بايد به احيای‌دوبارة رياضيات در شرق بينديشيم. « رياضيات عالي‌ترين دستاورد فكری و اصيل‌ترين ابداع ذهن آدمی است. موسيقی می‌تواند روح را برانگيزد يا آرام ‌سازد. نقاشی می‌تواند چشم‌نواز باشد، شعر می‌تواند عواطف را تحريك كند. فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد. مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد. اما رياضيات همة اين ارزشها را عرضه می‌كند » موريس كلاين
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱۲:۳۱ بعد از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

نمونه سوال

سوال برای نمرات۱۸به پایین

۱.در مجموعه مقابل اعداد اول رامشخص کنید.۱۲و۱و۹۱و۷۳و۵۱و۱۱۳

۲.جذر تقریبی عدد ۸۵/۳۷راتادورقم اعشار حساب کنید.


سوال برای نمرات ۱۸به بالا

۱.دوزاویه متمم یکدیگذند اگر تفاوت سه برابر یکی از زاویه ها بازاویه دیگر۳۴درجه باشد هر یک اززاویه ها را پیدا کنید.

۲.میانگین ده عدد مساوی ۱۸ می باشد چه عددی را به این ده عدد اضافه کنیم تامیانگین یازده عدد مساوی ۲۱ شود؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱:۲۰ قبل از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

جواب سوال

  1. مساحت قائده:۷*۴=۲۸
  2. حجم:۱۱۲

۱.حجم هرم اول:۶

۲.حجم هرم دوم:۴

حجم هرم اول بیشتراست.قائده بیشتر تاثیردارد .اضلاع قائده درهم ضرب می شوند


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱:۳ قبل از ظهر  توسط طاهره کرباسی  | 

نمرات امتحانی

نمرات امتحانی

زهرارضایی:۲۰

مریم اسدی:۵/۱۸

معصومه برزگر:۱۹

میانگین:۱۹/۱۶

لیلا روستا:۱۷

طاهره رضایی:۵/۱۶

شهلا براتی:۱۹

میانگین:۵/۱۷

زهرا حسامی:۲۰

کیمیا کریمی:۱۸

مهسارحیمی:۱۷

میانگین:۳۳/۱۸

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۰:۲۵ قبل از ظهر  توسط طاهره کرباسی  |